Jdi na obsah Jdi na menu
 

Modlitba - Islám

ad2e4f69_bosra2.jpg

Zbožný Muslim by měl být schopen poděkovat Bohu za vše dobré, ale i za to, co jej v životé potká a není mu to přijemné. Neboť jen Stvořitel ví kolik dobra a požehnání v těchto zkouškách může být a kolik odměn a dobrých skutků můžeme získat, které budeme nezbytně potřebovat v Den Zmrtvýchvstání. Úspěšným překonáním zkoušky je s trpělivostí snášet obtíže, zůstat vděčný, nežehrat na Osud, nelkat "Proč zrovna já???", nestěžovat si na nespravedlnost a pod.

 

Časy modliteb

1) Fajr, nebo.li brzka modlitba, sestává se ze dvou cyklů. Začíná přibližně hodinu a dvacet minut před východem slunce a končí samotným východem slunce.

2) Dhuhr, polední modlitba, sestává se ze čtyř cyklů. Začíná jakmile slunce přešlo jeho zenit (poslední vrchol) a trvá do pozdního odpoledne, kdy se stín předmětu rovná jeho samotné délce.

3) Asr, pozdně odpolední modlitba, sestává se ze čtyř cyklů. začíná od okamžiku, kdy stín vertikáního předmětu je roven délce předmětu a jeho nařízený čas trvá do slunce západu.

4) Maghrib, nebo-li modlitba západu slunce, sestává se ze tří cyklů. Jeho čas začíná ihned, když slunce zapadlo a končí, když červená záře na nebi zmizela a nebe je kompletně tmavé.

5) Ishaa, nebo-li noční modlitba, sestává se ze čtyř cyklů. Začíná po zmizení červené záře z nebe po západu slunce (asi hodinu a dvacet minut po slunce západu) a trvá do poloviny noci (polovina mezi západem slunce a prvním východem slunce).

 

 

Návod v češtině (jak na modlitbu)

1. cyklus modlitby:
a) Zvednutí paží v pokrčení s dlaněmi k uším, vyslovení ALLÁHU AKBAR
b) Složení rukou na hrudi, dlaně pravá přes levou
c) Recitace Súry Al Fétiha
d) Recitace libovolné další Súry
e) Předklon
f) Vyřknout Subhána Rabbi´l Azím
g) Napřímit se do stoje
h) Vyřknout Semi3 ALLÁHU limen hamidah
i) Pokleknout - opřít se o dlaně rukou, položit jemně čelo na zem, nos se musí dotýkat
body dotyku: čelo, nos, dlaně, kolena, špičky nohou
j) Vyřknout Subhána Rabil Ealé
k)  Sed
l)  Sklon zpět k zemi
m) Vyřknout Subhána Rabil Ealé

2.cyklus modlitby
kompletně stejný po bod m)

Zůstává se sedět a recituje 
Tašahud: Ettehijétu lilléhi we salawétu we tajjibét. Assalému alejkum ejjuhé nebijj wa rahmetulláhi wa barakétuh. Assalému alejné wa alé ajbédi lléhi sálihín. Ašhedu an lé illéhe illé ALLÁH we ešhedu anne Mohammeden Abduhu we Rasúluh.

Salavati: Alláhumme sallí alé Mohammed we alé Éli Mohammed kemé salejte alé Ibráhím alé Éli Ibrahím, inneke hemídun medžíd, we bérik alé Mohammed we alé Éli Mohammed kemé bérakte alé Ibráhím wa alé Éli Ibráhím, fil álemíne inneke hemídun medžíd.

Po recitaci Tašahudu a Salavati následuje otočení hlavy vpravo s vyslovením Assalému alejkum we rahmetulláh a otočení hlavy vlevo s vyslovením Assalému alejkum we rahmetulláh.

 

postup.png

 

A tím je modlitba 2 cyklů ukončena.